آگاهي » پژوهش


مشاوران مديريت و بازاريابي
-مشاور در بازاريابي و مديريت - بازاريابي بين الملل-انجام تحقيقات بازار
ايران - تهران - كرج F:+-0-0 T:+98-0911-267 57 97

چشم انداز اقتصاد
اين موسسه به ارائه خدمات اقتصادي از قبيل انجام ارزيابي هاي اقتصادي پيرامون پروژه ها و انجام هر نوع تحقيق و پژوهش اقتصادي مي پردازد
تهران F:+98-021-6495341 T:+98-021-2077049

شركت پژوهان يزد
-
یزد F:+-0-0 T:+-0-0

 

 

World of Information in Your Hand
Copyright ©2006 UNIRAN.net
Persian
  English