سلامتي، بهداشت و بيولوژي » دستگاه و ابزار


ارتقاء سلامت پارسیان
-
تهران F:+98-21-8426630 T:+98-21-8430542

رهط آسمان
تجهيزات پزشكي و دارويي
تهران F:+98-021-7529407 T:+98-021-7512073

آتيه فن تکوين
-
تهران F:0098-021-8838084 T:0098-021-8832358

بازرگاني ساسانيان
-
تهران F:+98-21-8961488 T:+98-21-8957576

شركت نداي فن
شركت نداي فن افتخاردارد در راستاي اهداف مراكز تحقيقاتي و تشخيصي كشور در زمينه هاي زير با شما همكاري صميمانه داشته باشد
تهران F:+98-021-22369065 T:+98-021-22060207

طراحان صنعت آريا
-Spray Dryer, Egg Powder Plant,Egg white Plant, Egg Yolk Plant, Egg Whole Plant, Milk Powder Plant, Spin Flash Dryer, Mixer,Flash Dryer,
تهران F:+98-021-66516907 T:+98-021-66516908

 

 

World of Information in Your Hand
Copyright ©2006 UNIRAN.net
Persian
  English