دست‌ساز » صنايع دستي


نگارين رايان طرح
طراحي فرش ماشيني و ساير منسوجات
تهران F:+98-021-8590383 T:+98-021-8590383

هنركده فرش زارع اصل
-
تهران F:----- T:+98-021-4820213

چوبان هنر
ساخت انواع تابلوهاي معرق
تهران F:+-0-0 T:+98-021-09132853616

فرش دستباف
ج
ج F:0098-511-8683020 T:+98-511-2216545

بازرگاني فرش جواد كهكشاني
-
تهران F:0098-021-5624967 T:+0098-021-8054474

بازرگاني فرش جواد كهكشاني
-
تهران F:0098-21-8054474 T:0098-21-8054474

شركت تجارت الكترونيك فرش گستران
-Iran Rug Co - Iran. Manufacturers and traders in hand and prices.
مشهد F:+98-511-8683020 T:+98-511-2216545

آداك تجارت پرشين
-
تهران F:+98-21-77214669 T:+98-21-77214722

شركت توليدي توپ ورزشي دست دوز كردستان
توليدات شركت تعاوني 464 صنايع دستي شامل فوتبال - واليبال - فوتسال - هندبال است
سنندج F:+98-0871-3383039 T:+98-0871-2271540

بازرگاني سعيدي
-
تهران F:+98-021-55816146 T:+98-021-55601356

صادرات فرش محرم ذوالفدر و پسران
-
- F:+98-21-55614015 T:+98-21-55614015

 

 

World of Information in Your Hand
Copyright ©2006 UNIRAN.net
Persian
  English