شيميايي و مواد اوليه » كاغذ


هراد آريا سرويس
-
تهران F:+98-21-2055977 T:+98-21-2055555

شركت صنايع شيميايى سينا
-توليد كننده فرمالين. هگزامين. رزينهاى صنعتى تخصصى
تهران F:+98-21-8732998 T:+98-21-6408482

سامان توان اصفهان
توليد كربنات كلسيم با خلوص 99%-98%با كيفيت بسيار بالا در خدمت صنايع محترم كشور
اصفهان F:+98-0311-4427420 T:+98-0311-4427420

قققققققق
-
ققققق F:+-0-0 T:+-0-0

ثقسشغ فقشدسحخقف
-
شىشدش F:+-0-0 T:+-0-0

ساتراپ راه ابريشم نوين
-نمايندگي شركتهاي معتبر اروپا و كشور تركيه در ايران به خصوص آب اكسيژنه تركيه و همچنين نمايندگي شركتهاي معتبر ايراني در خارج از كشور
تهران F:+98-21-88457658 T:+98-21-88454419-88459271-88459281

 

 

World of Information in Your Hand
Copyright ©2006 UNIRAN.net
Persian
  English