شيميايي و مواد اوليه » داروسازي


وليدشن سرويسس ورلدوايد
-وليدشن و كالتي براي كامپانيهاي داروسازي و شيمياي
كاليفرنيا امريكا F:+001-530-239-3956 T:+001-530-792-0781

درياي جنوب
-واردات و صادرات كالا هاي آرايشي
چابهار F:+98-0545-4443504 T:+98-0545-4443504

الكترون
-
تهران F:+-021-8959379 T:+-021 -8978531

شركت طلوع دارو
-
تهران F:+98-021-7425699 T:+98-913-2109519

گياه دارو
فعاليت در زمينه توليد بذر و اندام هوائي گياه داورئي تاتوره
تهران F:+-0-0 T:+9821-021-8021089

شركت شهرك صنعتي شهيد مدرس
-توليد مواد اوليه داروئي
اصفهان F:+98-0311-6262747 T:+98-0311-6260224

پتروشيمي اراك
توليد كننده محصولات شيميايي و پتروشيميايي
اراك F:+98-0861-2285006 T:+98-0861-2287011-20

ايران داپكو
واردكننده هر نوع مواد شيمي بخصوص در موارد تحريم
تهران F:+98-021-44580126 T:+98-021-44580135-6

فن آورپژوهش پویا
-شرکت فنی بازرگانی جهت ارائه خدمات تخصصی ،فنی وبازرگانی در صنایع داروئی،غذایی،محیطزیست وبیوتکنولوژی
مشهد F:+98-511-7640467 T:+98-511-7640467

شركت بازرگاني حكيم
-شركت بازرگاني ،صادرات و بازاريابي محصولات داروئي ،پزشكي ،غذائي ،مصالح ساختماني و صنعتي
شاهرود F:+98-273-3332402 T:+98-273-3364994-5

پارسيان تجارت شيمي
تجارت مواد شيميايي
تهران F:+98-21-88264553 T:+98-21-88265569

ساتراپ راه ابريشم نوين
-نمايندگي شركتهاي معتبر اروپا و كشور تركيه در ايران به خصوص آب اكسيژنه تركيه و همچنين نمايندگي شركتهاي معتبر ايراني در خارج از كشور
تهران F:+98-21-88457658 T:+98-21-88454419-88459271-88459281

China Bearing exporter
-taper roller bearing,spherical roller bearing,self-aligning ball bearing,thrust ball bearing,other bearings
طهدلفشه F:+86-319-8542479 T:+86-319-8543001

يكتا گستر
-
تهران F:+98-021-77515521 T:+98-021-77515520

 

 

World of Information in Your Hand
Copyright ©2006 UNIRAN.net
Persian
  English