كشت و پرورش »  دامپروري


ايران داميكار
-
تهران F:+98-021-6009299 T:+98-021-6009297-8

كتول اسلحه
-
علي آباد كتول F:+-0-0 T:0173-622-8824

شركت دامداري بيجين
توليد كننده شير و گوشت و دام و واردات مواد اوليه كشاورزي
تهران F:98-0913-2153157 T:98-021-2250226

شركت آبال
-صادر گننده گوسفند زنده
تهران F:+98-021-8304203 T:+98-021-8309085

شركت كشت و صنعت تخت شيرين
-كشاورزي و دامپروري و تاسيس كارخانه جات جانبي چون صنايع بسته بندي و ....
كرمانشاه F:+0098-0831-7224535 T:+0098-0831-4243152

لمشسس شلثدزهثس
-
شئذشمش زشدفف F:+91-171-2640566 T:+91-171-5007027

آريا شيرين نوش
شركت اريا شيرين نوش توليد كننده گلوكز -گلوتن ذرت -پودر سير-پودر گوجه فرنگي
شيراز F:+98-711-2343879 T:+98-711-2336808

دام كشت سپاهان
-
اصفهان F:+0098-0311-2211868 T:0098-0311-2211868

مشاور بازرگانی پژوهش
-تولید کننده کربنات کلسیم - صادرات وواردات به مناطق کرد نشین عراق
مهاباد F:+98-0442-2339910 T:+98-442-2340060

موئسسه بازرگانی پژوهش
بازرگانی-صادرات -واردات- خوراک دام وطیور
آ.غ.مهاباد F:+98-442-2339910 T:+98-914145-1963

 

 

World of Information in Your Hand
Copyright ©2006 UNIRAN.net
Persian
  English